Bumagsak ang pamahalaang totalitaryang Nazi ni Hitler, Fascismo ni Mussolini at Imperyong Japan ni Hirohito.

Pagsakop ng Italy sa Ethiopia.

. pananalaping maraming bansa.

LearnNewNow.

4.

Bilang sagot sa ginawa ng mga Germans, nagdeklara ng digmaan ang Great Britain at France laban sa Nazi Germany. LearnNewNow. Pandaigdigang digmaang naganap mula 1914 hanggang 1918 na kinasangkutan ng mga makapangyarihang bansa sa mundo na noon ay napapangkat sa dalawang.

Pandaigdigang digmaang naganap mula 1914 hanggang 1918 na kinasangkutan ng mga makapangyarihang bansa sa mundo na noon ay napapangkat sa dalawang.

Ang Ikalawang Digmaang Pandaigdig o ang World War II (madalas na pinapaikli sa WWII o WW2) ay isang global na digmaan na naganap sa pagitan ng 1939 hanggang 1945. Liga ng mga. Pag-alis ng Germany sa Liga ng mga Bansa.

. Natapos ito noong ika-2 ng Setyembre 1945, at nasangkot ang karamihan ng mga bansa sa daigdig at bawat kontinente na may naninirahan.

Ang Labanan ng Corregidor na nangyari noong Mayo 5-6,1942 ang pagtatapos ng pangangampanya ng mga Hapones upang sakupin ang Komonwelt ng Pilipinas.

2.

Ang Labanan ng Corregidor na nangyari noong Mayo 5-6,1942 ang pagtatapos ng pangangampanya ng mga Hapones upang sakupin ang Komonwelt ng Pilipinas. XalucardgamerX.

. Pagsakop ng Italy sa Ethiopia.

Sa isang lugar sa Austria-Hungary ay may mga nakatirang Bosnian at Serbian na hindi masyadong natutuwa na doon sila naninirahan.
Treaty of Versailles- Treaty of Versailles imposed a great penalty on Germany.
ekonomiyang pandaigdig dahil sa.

Pagsasanib ng Austria at Germany.

5.

Get the. . Naganap ang Digmaang Pandaigdig ko sa pagitan ng Hulyo 1914 at Nobyembre 11, 1918.

Ang sumusunod ay mga naging sanhi sa pagkas ngA. . Paliwanag: Ang Ikalawang Digmaang Pandaigdig ay nagsimula sa Europa noong Setyembre 1, 1939, nang salakayin ng Alemanya ang Poland. Pag-alis ng Germany sa. Jan 23, 2021 · The major causes of World War II were numerous.

pagkawasak ng agrikultura, industriya,.

. Translation of "Unang Digmaang Pandaigdig" into English World War I, First World War, Great War are the top translations of "Unang Digmaang Pandaigdig" into English Sample translated sentence: Pagkatapos ng Unang Digmaang Pandaigdig, isang mahalay na kanta ang naging popular ↔ After World War I, a rather risqué song became popular.

This caused Germany to form Nazi party to fight against and get.

XalucardgamerX.

Part of World War II, Pacific Front: Mga nagwaging hukbong Hapones sa ibabaw ng Hearn Battery, Mayo 6, 1942.

.

by Martin Kelly.