Neno kusinga linamaanisha kusugua ili kuondoa uchafu.

Mwanamke aliyekasirikiwa na mumuewe kwa sababu ya kutomtii katika jambo Ia kheri, laana ya Mwenyezi Mungu inakuwa juu yake.

Alipotoka nje na kumuacha mume wake na mpenzi wake, alikuwa hajui iwapo abishie majirani milango, au alale tu nje ya nyumba yake. Vimekwenda mbali katika kuelezea, kuanzia haki na wajibu mpaka adaab (tabia njema) na kwenda mbali katika kutekeleza haki hizi katika maisha ya kila siku.

·.

.

lishindwe kabisa katika Jina la Yesu. . Makusudio ya Mwenyezi Mungu kumsalia Mtume ni kumridhia kumrehe- mu na kumsifu kwa kila kheri, swala ya malaika ni kumsifu, na kutoka kwa waumini ni kumwombea dua ya kuwa na daraja ya juu.

.

. w) amesema: Hapana ruhusa kumtii yeyote katika kumuasi Mwenyezi Mungu. Neno kusinga linamaanisha kusugua ili kuondoa uchafu.

Madai hayo yameungwa mkono na wanawake kama Nikki Hesford, 34,ambaye ni mfanyabiashara huko kaskazini mwa England. 10- Kumliwaza anapokasirika.

.

w).

a) Ushughulikie vyema mwili wako na. .

. .

.
.
.

Akili zao zinakomea hapo tu, hawawazi kuhusu migogoro na namna ya kutatua.

NA DR LOVE.

Iwapo wewe ndiye uliyekosea, basi mtake radhi (muombe msamaha). 💕💕 Funga nywele zako vizuri na uzielekezee kando ili asije kukosa pumzi. Haipendezi mtu mwenye mke kuwa na ngozi ilioparara na kujaa chunusi au nongo.

Dec 11, 2019 · Majukumu ya mke na mume ndoani. Mahari. W) NA KUTAMKA SHAHADA NI. k. .

.

. .

.

a) Mtume (s.

Kubadili kwa jina la pili kunahusianishwa na utamaduni mwingine wa kutaka kuoa.

May 24, 2023.

Apr 26, 2015 · Unapaswa kukata kiuno.